موفقیت باطنی (Inner Success)

شامل مباحثی پیرامون موفقیت درونی، شغلی، زناشویی و سازمانی

الهامی برای امروز

"به یاد داشته باش که من یک نو آور و کارمند درونی هستم و تو هم می توانی عصاره مثبت هویت خود را دریا بی ، در چند کلمه خلاصه کنی ، و به ابراز و شکوفایی آن بپردازی"  کاوه نیری   


An Insight For Today


"Remember that I am an inner innovator and worker, and you too, can find the positive essence of your identity, summarize it in a few words, and set out to express and flourish it".  Kaveh Nayeri

+ نوشته شده در  جمعه 10 دی1389ساعت 3:23  توسط کاوه نیری  | 

 

 

Emotional Guidance and Leadership

 

When our marital relationship is experiencing emotional problems, someone has to initiate, lead, and oversee the inner work to be done.  In an ideal situation  both people  have fairly even and sufficient emotional skills and are able to collaborate together in doing this work.  But quite often ,  one person ends up being more responsible for the emotional condition and work of the relationship, willingly, or because he/she realizes the necessity of this matter and the fact that someone has to do and take the lead on it.

 

The "emotion leader" takes on an active role in addressing, and resolving the emotional and inner challenges of the relationship, so that it can untangle itself from current inner blocks and obstacles and move to forward to a better place, condition, and situation.  Here's a list of things to do when  you are seeking to provide emotional guidance and leadership in your relationship.  But before we go into the list, let me add that it is important to do and be an "emotion leader", not just an "emotional supporter".  While emotional support is important and positive and well recommended, "emotional leadership" is much more proactive and assertive in its strategies than "emotional support".  So what we want is to provide emotional guidance and leadership, in a supportive way.

  Determine The Emotional Work To Be Done

 

Ask yourself:  How do I want to feel ?  Then write a list of what you need to do to achieve this emotional goal.  Ask the same question regarding your spouse and then write down what he/she needs to do to feel that way. 

 

 Communicate, Request, And  Do  The Emotional Work to Be Done

 

Have a discussion with your spouse about how he/she wants to feel and help and guide this person in setting emotional goals and also doing the work needed to achieve them.

 

 Emphasize the Importance of Emotional Achievement

 

Tell your spouse that emotions, emotional progress, and well being are very important and a key to happiness and relationship success.  Whether it is pride, self esteem, safety, calm, joy,  togetherness, warmth, release, love, attachment, or peace of mind that we seek, they are all a kind of positive emotion.  And whether it is depression, fear, rage, hate, incompetence, unimportance, weakness, stupidity, shallowness, or meaninglessness that we want to get rid of, they are all a kind of negative emotion. 

 

Since seeking positive emotions and getting rid of negative emotions of one form or another constitute so much of life and our goals, it makes good sense to value feelings and make emotional progress a key goal.  So it makes sense, that we, as emtions leader and guide (in the relationship) make our spouse aware of the importance of the role emotions and emotional progress play in our life.  

 

 Address emotional issues in a way that works best for your partner  

 

People process emotions through different methods.  Some people prefer to talk about how they feel while others do not like to and/or are unable to express their emotions through words.  Some people prefer to keep their emotions private and hidden while others wear their emotions easily.  Some people give emotional matters high priority

 while others don't attach much importance to them.  Some are quite emotionally fluid and aware while others are closed and carry a lot of pent up feelings.  What is the emotional style and skills of your partner and how (also where and when) can you address the emotional issues of your relationship so that they can best be appreciated by your partner

 

 Understand Your Spouse's Feelings 

 

It is important that you seek to understand and feel your partner's emotions and emotional status and dilemmas.  Many times people do not express their emotional 

challenges  but it is that very problem that is causing a sort of block in the relationship.  Once the emotional problem is properly and sufficiently understood, you know what you are up against and what you can possibly do to improve the situation related to this issue.

 

Ask your spouse questions like:  "How do you feel about this issue or idea ?" ,  "What bothers you about …. ?"  "What makes you afraid about this ?" ,  "How can I help you feel better about this ?" , "How does ………… make you feel ?" , "What is your fear about ……?" , "What makes you angry about ….. ?" ,  "What feelings make you act this way (or say this) ? "

 

 Find and Implement Creative Emotional Solutions

 

As the emotions leader and guide in the relationship, you'd do well, to actively seek new, positive, and effective ways to solve the emotional challenges that you and/or your spouse are experiencing. 

 

As you seek, find, and implement these emotional solutions, your relationship will feel better and more positive.  

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت 18:52  توسط کاوه نیری  | 

همایش هنرمند و کار آفرین

 

با سخنرانی : کاوه نیری ، رضا امیر خانی (نویسنده  ) ، دریا زندی (نویسنده و طراح لباس)   

همراه با ارائه :  لباس و محصولات هنری          

زمان:  پنج شنبه 9 مهر ماه ، 3 تا 6 عصر

مکان : پارک قیطریه ، فرهنگسرای ملل ، نگارخانه شماره  2

میدان پیروز، خیابان قیطریه ،  بلوار قیطریه ، پارک قیطریه

تلفن: 22204453   و  22212392

شرکت در این برنامه رایگان است

 

پیرامون برنامه ها و خدمات هنرمند و کار آفرین:

 

هدف ما  ارائه خدمات آموزشی و همکاری با هنرمندانی است که مایلند کار و محصولات هنری و ارزشمند خود را به هنردوستان ارائه دهند ، و از راه هنر پیشرفت ، درآمد زایی ، و کار آفرینی کنند.

 

هدف دیگر تلفیق و ارتباط دادن دو موضوع و مهارت "هنر" و "کار آفرینی" است .  بسیاری از اوقات هنرمندانی را می بینیم که به علت کمبود مهارت ها و پشتیبانی های مربوط به کار آفرینی کار و مسئولیت مهم هنری خود را به اندازه کافی پیگیری نمی کنند و عهده دار نمی شوند.  هر بار که هنرمندی در تولید و ارائه کار هنری خود نا امید و کم کار می شود ، از دیدن و گرفتن پیا م ، ارزش ، و معنای کار او محروم می شویم  و دارایی و امکانات هنری جهان کاهش می یابد.              

 

هدف این برنامه پشتیبانی و توانمند سازی هنری و کار آفرینی است.  نویسنده نیازمند نوشتن،  نقاش نیازمند نقاشی ، و شاعر نیازمند شعر سرودن است.  در کنار آن هنرمند نیازمند درآمد  و امنیت مالی است که ادامه و توسعه دادن کار و محصولات هنری اش را امکان پذیر می نماید و انگیزه می دهد.

 

علاوه بر این باور و اراده کاری هنرمند نسبت به کارش و تشویق ، راهنمایی ، و پشتیبانی که در راه شکوفا کردن استعداد هنری خود دریافت می کند اهمیت و تاثیر گذاری ویژه دارند.

 

در این برنامه به مهارت ها ی هنری و کار آفرینی و سوال و پاسخ های مر بوط به آن می پردازیم  و گام

تازه ای در راه پشتیبانی و پیشبرد هنر بر می داریم.                                   

 

 

                                             
+ نوشته شده در  سه شنبه 31 شهریور1388ساعت 23:1  توسط کاوه نیری  | 

مدیریت هویت

 

زمانی که می خواهیم بفهمیم که هستیم و در زندگی باید چه کار هایی را انجام دهیم ، مفاهیم زیر مفید واقع شده و به درد خورند .  به سوال های زیر کتبا پاسخ دهید : 

 

که بو ده ام ؟

 

توضیح یا فهرستی بنویسید که هویت گذشته شما را (خصلت ها، نقش ها ، تیپ ، و .... ) توصیف کند.  این هویت گذشته دور و دوران اولیه زندگی شما را نیز در بر می گیرد.  ضمنا  هم جوانب مثبت و هم   جوانب منفی هویت گذشته خود را روی کاغذ آورید.  به عنوان مثال ممکن است فردی در گذشته متفکر، بی نظم ، مبتکر ، مهربان ، درستکار ، و تنبل بوده باشد. 

 

که هستم ؟

 

به همین ترتیب به این سوال پاسخ دهید و هویت کنونی خود را (جوانب مثبت و منفی) روی کاغذ آورید.  مثلا ممکن است شخصی در حال حاضر پر کار ، پول دوست ، پنها نکار ، با انضباط ، سطحی ، خا نواده دار و همچنین گمراه باشد. 

 

که می شوم ؟

 

اگر آینده خود را همانطور که هست و در حال شکل گرفت و پیش آمدن است (نه آینده آرزویی که می خواهیم داشته باشیم) در نظر گیریم می بینیم که ادامه دادن روال هویتی کنونی ما احتمالا چه شخصیت ، محیط ، و روابطی را برای ما پدید خواهد آورد.  این شخصی است که "داریم می شویم" و هویتی است که "داریم ایجاد می کنیم" .  فهرست یا سطوری در توصیف این حقیقت هویتی بنویسید.  مثلا ممکن است فردی در حال پیشرفت ، حل کردن مسائل ، و محبوب  و توانمند شدن ، یا در حال پس رفتن ، رکود ، و تنها و ضعیف  شدن باشد.

 

کلا ممکن است در حال حاضر هویت  ما  در مسیر مثبت یا منفی در حال تغییر و حرکت باشد و هدف شناختن جهت هویتی کنونی و سوق یا تغییر دادن آن به طرف مثبت  است.  این یک "کار و مسئولیت هویتی است".

 

که می خواهم باشم و بشوم ؟

 

هویت دلخواه و مثبت خود را همراه با خصوصیت ها ، نقش ها ، مقام ، مرام ، روابط و دستا ورد های او توصیف کنید و روی کاغذ آورید.  این هدف هویتی شما و کسی است که می خواهید هر چه بیشتر باشید و خصوصیت های  او را شکوفا ، ابراز ، و احساس کنید.  او خویشتن والا ، موفق ، و خوشحال شماست که لبخند راستین به لب دارد و می درخشد.  ضعف و چالش هم دارد ولی مسائل خود را می شناسد و مسئولیت حل کردن و رسیدگی به آنها را می پذیرد و عهده دار  است.         

 

         

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 شهریور1388ساعت 15:8  توسط کاوه نیری  | 

مطالب قدیمی‌تر